ამინდის პროგნოზის Dიოურბელ სენეგალი

მონაცემების ამინდის პირობები...
D
K
N