ამინდის პროგნოზის Sაინთ Tჰომას Mიდდლე Iსლანდ სენტ-კიტსი და ნევისი

მონაცემების ამინდის პირობები...