ამინდის პროგნოზის Mუჰაfაზათ Zუfარ ომანი

მონაცემების ამინდის პირობები...
A