ამინდის პროგნოზის Oფფლანდ fyლქე ნორვეგია

მონაცემების ამინდის პირობები...
B
S