ამინდის პროგნოზის Sოუთჰერნ Rეგიონ მალავი

მონაცემების ამინდის პირობები...
C
K
M
N