ამინდის პროგნოზის Vილნიაუს აფსქრითის ლიტვა

მონაცემების ამინდის პირობები...
K
M
P
S