ამინდის პროგნოზის Sჰyღyს Qაზაჴსთან Oბლyსy ყაზახეთი

მონაცემების ამინდის პირობები...
A
B
K
M
P
S
T
Z