ამინდის პროგნოზის Pარიშ ოf Sაინთ Jოჰნ ანტიგუა და ბარბუდა

მონაცემების ამინდის პირობები...