ამინდის პროგნოზის Hუამბო ანგოლა

მონაცემების ამინდის პირობები...
C
L
M
N
S
T